om ønsket hjelp

Flere dikt om ønsket hjelp finnes her:   om omsorg     om troverdighet og behov

_____________________________________________________

TROSBEKJENNELSE
1. Hva jeg trenger
Tid og tålmodighet
er en absolutt betingelse.
Indre motivasjon
er mitt utgangspunkt.
Tiltagende tro på egen kraft
er sårt tiltrengt.
Tankenes fulle frihet
er tvingende nødvendig.
Å bli møtt med tillit
er tilværelsens tommelfingerregel.

2. Hva jeg ikke trenger
Utålmodige fixtrixhjelpere
er jeg ikke tjent med.
Atferdsmodifiserende tilnærminger
tiltaler meg ikke,
tanken fyller meg med intens motvilje,
jeg takker tvert nei.
Ytre manipulering og tvang
tar jeg totalt avstand fra.
Tankeprogrammering
tror jeg slett ikke på.
Å bli møtt med mistillit
er utrolig tappende.

Skjønner du nå
hvorfor jeg sier
nei til deg?

©gamle ugle

Tidligere publisert 15.04.12

_____________________________________________________

BETINGELSER
Skal du være hennes hjelper
må du tåle hennes selvstendighet,
samt hangen hun har til kontroll og oversikt.
Respektere hennes grenser,
det sterke forsvaret.
Og hennes rett til selv å ta avgjørelser
og til å takke nei.

Du må umiddelbart legge bort
alle tanker om skjulte agendaer.
Du må si det som det er,
til henne, den det gjelder.

Du må tåle at hun ikke stoler på deg,
med en gang.
At det kan ta lang tid,
du må bygge tillit.
Langsomt, langsomt.

Du må tilkjenne henne selvinnsikt.
Du må tro at hun skjønner
sitt eget beste.

Hvis du ikke godtar disse betingelsene
kan du ikke være hennes hjelper.

©gamle ugle

Tidligere publisert 06.06.12

_____________________________________________________

INGENTING ELLER ALT
Ingenting skjer med
press
trusler
mistillit
Ingenting

Alt kan skje med
tid
romslighet
tillit
Alt kan skje da

©gamle ugle

Tidligere publisert 14.12.12

_____________________________________________________

BASIC
ikke kommander
informer

ikke generaliser
individualiser

ikke patroniser
respekter

ikke manipuler
kommuniser

ikke objektiver
subjektiver

ikke invader
valider

og framfor alt –
eksister

©gamle ugle

Tidligere publisert 10.01.13

_____________________________________________________

HJELP MEG, MEN …
Hjelp meg,
men ikke tråkk på meg
i din iver etter
raske resultater.

Hjelp meg,
men ikke påtving meg
dine velmenende standarder.
For de er ikke mine.

Hjelp meg,
ved å respektere meg.
Hjelp meg å respektere
meg selv nok til å
vise deg mine grenser.
Også når jeg tar imot
hjelp fra deg.

©gamle ugle

Tidligere publisert 11.08.13

_____________________________________________________

ETTERLYSER
Er så trøtt av
teknikker og metoder

Etterlyser
mennesker som
gir tillit
og er

©gamle ugle

Tidligere publisert 06.12.13

_____________________________________________________

IKKE
ikke bryt
ikke bryt henne ned

ikke tråkk
ikke tråkk på henne

ikke overse henne
ikke overhør henne
ikke gjør det
ikke
ikke
ikke

ikke gjør noe
ikke gjør noe som
ikke gjør noe som hun
ikke gjør noe som hun ikke
ikke gjør noe som hun ikke vil

lytt til henne
lytt
du skal lytte!

©gamle ugle

Tidligere publisert 16.04.15

_____________________________________________________

et sted for hjelp

Et sted for hjelp
er et sted hvor hun kan
vise frem det som
ikke tidligere var synlig
Uten å bli rettet på
forsøkt manipulert
eller rett og slett ignorert

Et sted som tåler det som
ikke ble tålt
Det hun selv lærte
å ikke tåle

Et rommelig sted
uten trange standarder
uten programmer for raske reparasjoner

Et sted hvor
hjelperen forstår sin hjelperrolle:
som medvirkende
på den hjelpsøkendes premisser

Et sted hvor hjelperen spør:
Hva kan jeg hjelpe med?
Hva trenger du?
Og hvor svarene tåles
Hjelperen lytter og er der

Finnes det sånne hjelpende steder?
Ja.
Men ikke mange tror jeg
Altfor få

Et hjelpende sted er
et sted hvor
hun ikke trenger please
Hvor hun tåles
med smerten

Det stedet hun har lett etter
hele livet

Det som kunne tatt henne ut av
avmakten
Den dype avmakten

©gamle ugle

Tidligere publisert 15.08.15

_________________________________________________________________

EN GJEST
Du skulle vært
en gjest.
Med respekt
skulle du trådt inn,
i hennes liv.

Du skulle rettet deg
etter hennes husregler,
det som gjaldt i hennes liv.
Hennes grenser.
Hit og ikke lenger.
Stopp der.
For du var en gjest,
i hennes liv.

Du var en invitert gjest.
Hun bød på
noe fra sitt liv,
delte det med deg.
Du skulle tatt imot,
med respekt.

Du skulle vært
en gjest,
bare en gjest.

©gamle ugle

Tidligere publisert 06.10.15

______________________________________________________________